Opgeloste mineralen en vitaminen

Het toedienen van vloeibare mineralen heeft als voordeel dat deze worden verstrekt in een vorm waarin de darmwand de mineralen direct opneemt. 
Het grote voordeel voor de veehouder is dat hij of zij niet meer met poeder of granulaat hoeft te werken. Veehouders geven in gesprekken aan dat er gemakkelijk poeder wegwaait bij het toedienen van het mineralenpoeder aan het voer in de voermengwagen. Bovendien is het gemakkelijker om een hoeveelheid vloeistof exact te doseren dan een hoeveelheid poeder.
Twintig jaar ervaring met opgeloste mineralen heeft geleerd hoe de samenstelling van het product het beste kan worden gemaakt om te voorkomen dat er zouten uitkristalliseren.

Samenstelling

De samenstelling van LiquiBlend is een goed uitgebalanceerde mix van mineralen, sporenelementen en vitamines. Er zijn diverse standaard samenstellingen en er kan ook maatwerk geleverd worden.
 
Goed mengen
Bij het samenstellen en berekenen van het rantsoen voor de koeien is het uitgangspunt dat alle koeien hetzelfde voer krijgen. Dit blijkt in de praktijk weerbarstig te zijn. De belangrijkste items bij het mengen zijn de volgende:
  • Verdeling van de ingrediënten
  • Selectie door koeien
  • Wat zit er in het restvoer
 

Verdeling van ingrediënten

Een goede verdeling van de verschillende ingrediënten voor het rantsoen is erg belangrijk. Dit geldt in het bijzonder voor de mineralen. Uit proeven in Nederland en Duitsland is bekend dat de er grote spreiding zit in de verdeling van de ingrediënten. In de grafiek zijn de resultaten weergegeven. Uit de resultaten blijkt dat dat het toedienen van mineralen in opgeloste vorm al na ruim 10 minuten een goed constant beeld laat zien. De mineralen in droge vorm laten na 16 minuten mengen nog steeds een behoorlijke variatie zien in samenstelling. Naast tijdwinst zorgen opgeloste mineralen ook voor een constantere samenstelling.
 

Selectie door koeien

Koeien selecteren graag in het voer dat ze voorgeschoteld krijgen. Vaak gebeurt dit door het voer heen en weer te schuiven. De vloeibare mineralen zijn goed in het voer verdeeld (zie hierboven) en de zouten hechten zich aan de andere ingrediënten in het voer. Hierdoor is het voor de koeien niet mogelijk om te selecteren in het voer en krijgen alle koeien een rantsoen met een gelijke hoeveelheid mineralen in het rantsoen. Dit is vooral van belang voor de dieren die zwakker zijn in de groep. Zij komen vaak later aan bod bij het voerhek, terwijl het voor deze groep belangrijk is dat ze geen tekorten oplopen aan mineralen.
 

Wat zit er in het restvoer

Naast een constante samenstelling van het rantsoen voor het voerhek is het ook van belang om te weten wat de samenstelling is van het voer dat als restvoer naar een andere groep gaat of dat wordt afgevoerd. Als het restvoer gaat naar de droge koeien of het jongvee dan is het voor het rantsoen voor deze groepen van belang dat dat de samenstelling hierin wordt meegenomen. Bij het voeren van opgeloste mineralen mag de veehouder ervan uitgaan dat de hoeveelheid mineralen in het restvoer gelijk is aan de hoeveelheid mineralen in het rantsoen voor het melkvee.
 

Altijd een recent product

Liquiblend wordt gemaakt nadat de veehouder het heeft besteld. De aflevering aan de veehouder is rechtstreeks van de productielocatie naar de veehouder. Hierdoor is de ontvangen Liquiblend altijd van een recente productiedatum. Doordat de mineralen als zouten zijn opgelost in de vloeistof blijft het product altijd een goede constante samenstelling houden.
 

Toediening

Liquiblend kan op verschillende manieren worden toegepast. De meest voorkomende manier is het doseren van de Liquiblend via de voermengwagen. De dosering van de LiquiBlend is 50-100 gram per dag, afhankelijk van het totale rantsoen. Deze hoeveelheid kan worden afgetapt uit het vat en handmatig aan de voermengwagen worden toegevoegd. Ook mogelijk is om de toediening te laten verlopen via een doseerunit op de voermengwagen. Daarnaast wordt er tegenwoordig steeds vaker water toegevoegd aan de voermengwagen. De Liquiblend kan dan vooraf aan het water worden toegevoegd. Dit vergroot het gemak en de precisie van doseren en komt ook nog eens het resultaat van een constante kwaliteit van het gemengde voer ten goede.