Wat u wilt weten over het belang van vitamine B12 bij rundvee! Bloedarmoede, verzwakking, vruchtbaarheidsproblemen en nog veel meer gezondheidsrisico’s; het kan allemaal het gevolg zijn van een tekort aan vitamine B12 bij uw koeien. Hoe herkent u een vitamine B12-tekort bij uw rundvee? En hoe beschermt u uw veestapel tegen tekorten van vitamine B12? U leest het in de antwoorden op de meest gestelde vragen over een vitamine B12-tekort bij koeien.

Wat is vitamine B12 en hoe werkt het?

Vitamine B12 is een wateroplosbare vitamine en onderdeel van het vitamine B-complex. Vitamine B12 is in zo verre bijzonder omdat het in het maagdarmkanaal van de koe wordt gemaakt door microbacteriën. Dat lukt alleen als daar de juiste omstandigheden zijn. Die omstandigheden bepalen of de synthese, oftewel de omzetting naar vitamine B12 optimaal gebeurt. Belangrijk daarbij is de aanwezigheid van voldoende kobalt. Bij onvoldoende kobalt in het rantsoen van de koe kan er geen optimale synthese van vitamine B12 plaatsvinden in de pens van de koe. Vitamine B12 en het sporenelement kobalt (cobalt) zijn dus onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat vitamine B12 ook wel cobalamine wordt genoemd, zegt al genoeg over de belangrijke relatie tussen deze twee. Vergelijk het maar met de duo’s Ernie en Bert, Jip en Janneke of Van Kooten en De Bie.

Om een voorbeeld te noemen van een slechte omstandigheid in het maagdarmkanaal van een koe: als de koe langdurig last heeft pensverzuring (hetgeen ook een gevolg kan zijn van een kobalttekort), ontstaat er een disbalans in de pensbacteriën waardoor vitamine B12 te weinig wordt aangemaakt.

Waarom is vitamine B12 belangrijk voor een koe?

Vitamine B12 zorgt onder andere voor de aanmaak van rode bloedcellen en een goede werking van de lever. Een tekort aan vitamine B12 kan resulteren in bloedarmoede bij koeien. Door een vitamine B12-tekort raakt de energieomzetting van vetten naar glucose verstoord. Koeien verzwakken en verliezen energie en eetlust, waardoor een negatieve energiebalans ontstaat. Dit vermindert de melkproductie en weerstand. Slepende melkziekte (ketose), lebmaagdraaiingen, baarmoederontstekingen, verworpen kalveren en verminderde vruchtbaarheid liggen op de loer, evenals klauwproblemen en een slechte vachtkwaliteit. Ook speelt vitamine B12 een rol in het zenuwstelsel. Tekorten kunnen neurologische verschijnselen en spiertrekkingen of -krampen geven.

En is vitamine B12 ook belangrijk voor kalveren?

Jazeker! In het begin van de lactatiefase zit er zelfs een hoger vitamine B12-gehalte in de melk dan later in de lactatie. Kalveren hebben namelijk nog geen optimale penswerking en maken zodoende onvoldoende vitamine B12 aan. Vitamine B12 speelt een belangrijke rol bij de celdeling, dus jonge dieren hebben het extra hard nodig om te kunnen groeien en gezond te blijven.

Hoe komt een koe aan vitamine B12?

Vitamine B12 komt van nature nauwelijks voor in het plantaardige rantsoen van een koe. Dit komt o.a. door huidige verarming van de grond en omdat planten zelf geen vitamine B12 aanmaken. De meest effectieve en efficiënte manier om vitamine B12 toe te voegen aan het rantsoen van uw koeien is om dit toe te voegen middels een compleet mineralen- en vitaminesupplement. En de reden daarvoor is simpel (en complex tegelijk): omdat mineralen, sporenelementen en vitaminen alleen goed hun werk kunnen doen als de koe ze in de optimale, onderlinge verhoudingen binnenkrijgt. Eerder beschreven we hoe een kobaltgebrek vaak samenvalt met een vitamine B12-gebrek. Maar niet alleen kobalt en vitamine B12 werken samen. Ook foliumzuur en vitamine B12 gaan hand in hand. Een vitamine B12-tekort veroorzaakt namelijk een tekort aan foliumzuur. Foliumzuur (ook bekend als vitamine B9) speelt, net als vitamine B12, een belangrijke rol bij de dracht, vruchtbaarheid en gehele gezondheid van de koe. Voor kalveren is foliumzuur ook belangrijk. Het draagt bijvoorbeeld bij aan de aanleg van het zenuwstelsel van het (ongeboren) kalf.

Hoe krijgen koeien B12 op de meest optimale wijze binnen?

De juiste onderlinge verhoudingen tussen alle mineralen, sporenelementen en vitaminen zijn essentieel voor de gezondheid van uw rundvee en jongvee, want niet alleen tekorten brengen gezondheidsrisico’s met zich mee, overschotten ook. Een koe kan te veel mineralen of vitaminen binnenkrijgen. Een overmaat van vitamine B12 wordt niet schadelijk geacht en verlaat het lichaam van de koe middels de urine. Dit geldt echter niet voor een aantal andere mineralen, sporenelementen of vitaminen. Selenium is bijvoorbeeld giftig in te hoge doseringen. Te veel calcium kan de benutting van kobalt en koper verhinderen. En we hebben net gezien hoe belangrijk kobalt is voor de koe bij de aanmaak van vitamine B12 en dus ook van foliumzuur!

Met een compleet supplement zoals Liquiblend waarbij de onderlinge verhoudingen tussen de mineralen, sporenelementen en vitaminen perfect op elkaar zijn afgestemd, voorkomt u deze gevaren bij uw koeien. Heeft u voor uw rundvee- of melkveehouderij specifieke behoeften, dan kunnen de Liquiblend mengsels op maat worden aangepast. Dit gebeurt zodanig dat daarbij de optimale onderlinge verhoudingen van de mineralen, sporenelementen en vitaminen niet onder druk komen te staan.

Het grote voordeel van Liquiblend is dat de mineralen, sporenelementen en vitaminen in hun oorspronkelijke, vloeibare vorm aanwezig zijn en daardoor sneller en directer hun werk kunnen doen in het lichaam van de koe. In deze vloeibare vorm is de opneembaarheid maximaal en is het gemakkelijk en snel toe te voegen aan uw voermengwagen. Het gevolg: minder risico op ontmenging, minder selectie aan het voerhek én u ziet sneller en meer resultaat bij uw rundvee. U heeft dus ook minder nodig.

Voor kalveren is er Aquablend KalfStart. Hiermee geeft u kalveren vanaf de tweede dag de juiste mineralen- en vitaminebalans als aanvulling op de koemelk of kunstmelk. Aquablend KalfStart wordt snel door de darmwand opgenomen. Hierdoor is de efficiëntie erg hoog. Het kost u voor de eerste twee weken slechts 1 euro per kalf.

Meer weten? Voeradviseur Jan van Benthem denkt graag met u mee of kan een gratis voeradvies op maat voor u samenstellen. Neem contact op via de website of telefonisch op 050-4061254
 
    14-01-2022 13:44