Het gevaar van ontmenging in de mengwagen Koeien in blakende gezondheid met een goede vruchtbaarheid, weerstand en melkproductie, wie wil dat nou niet? Mineralen en vitamines hebben een grote invloed op de gezondheid van uw koeien. Het rantsoen op de juiste manier aanvullen met vitaminen en mineralen is echter niet  eenvoudig. Het gevaar van te weinig of te veel mineralen en vitaminen begint al in de voermengwagen.

Mineralen en vitamines dragen onder andere bij aan een goede weerstand, vruchtbaarheid, uier-  en klauwgezondheid. Tekorten zijn schadelijk maar overschotten kunnen dezelfde problemen geven. Van sommige mineralen is een teveel niet erg, zoals Magnesium. Koeien hebben dit dagelijks nodig en een overschot plassen ze uit. Een overmaat aan selenium is echter wel schadelijk. Acute seleenvergiftiging kenmerkt zich door ademhalingsmoeilijkheden en dood door hartfalen. Bij chronische seleenvergiftiging zijn de verschijnselen sloomheid, vermagering, kreupel of stijf lopen en een ruige of kale vacht. Hoe weet u zeker dat één en ander in de juiste balans bij de koe aankomt én benut wordt?

Verkeerde balans in de voermengwagen
Mineralen in poeder- of granulaatvorm gaan snel klonteren en worden vaak niet homogeen door het rantsoen gemengd. Daardoor weet u niet zeker of de mineralen en vitaminen in de juiste balans bij de koe aankomen. Wanneer u problemen constateert bij uw koeien, is het eigenlijk al te laat. Het herstel kost tijd en ondertussen is de weerstand en productie van de koe minder.

Waar gaat het mis? Vloeibaar of droog mengen
Tijdens een proef is op verschillende bedrijven met diverse mengwagens getest met droge en vloeibare mineralen. In de grafiek is het verschil te zien in de spreiding van mineralen. In de blauwe lijn ziet u de spreiding in droge mineraalvorm, in de rode de vloeibare vorm. Hoe dichter de punten op de horizontale lijn bij elkaar liggen, hoe beter de spreiding door het totale mengsel. Uit de resultaten blijkt dat dat het toedienen van vloeibare mineralen al na ruim 10 minuten een goed constant beeld laat zien. De mineralen in droge vorm laten na 16 minuten mengen nog steeds een behoorlijke variatie zien.  

Hogere effectiviteit en efficiëntie
Naast tijdwinst zorgen vloeibare mineralen dus voor een constantere verdeling. Op deze manier kunnen koeien niet selecteren aan het voerhek. Dit zorgt voor een betere benutting, meer rust in de stal en minder restvoer.

LiquiBlend is een ionische wateroplossing van vloeibare mineralen en geoptimaliseerd voor de standaard melkveerantsoenen. Het bevat een bijna 100% beschikbaar magnesium. In droge vorm is de benutting doorgaans 15%. U hoeft dus minder te gebruiken.   
U kunt LiquiBlend doseren via de voermengwagen of, als u water toevoegt aan de voermengwagen, vooraf aan het water. Dit vergroot het gemak en de precisie van doseren en komt ook nog eens het resultaat van een constante kwaliteit van het gemengde voer ten goede.
Op maat
Het is mogelijk om een LiquiBlend product af te stemmen op de specifieke (mineralen)behoefte van uw veestapel. Meer informatie vindt u op de website of bel naar 050-4061254.

LiquiBlend is een product van Van Benthem Minerals. Tientallen jaren ervaring met opgeloste mineralen in de agrarische sector heeft geleerd hoe de samenstelling van het product het beste kan worden gemaakt om te voorkomen dat er zouten uitkristalliseren.
    26-01-2018 09:47