Weet u zeker dat uw koeien niet selecteren aan het voerhek? Voor een optimaal rantsoen is de juiste onderlinge verhouding tussen de mineralen, vitaminen en sporenelementen in het voer essentieel. Veel mineralen zijn onderling van elkaar afhankelijk. Ze kunnen elkaar positief dan wel negatief beïnvloeden. Als de koe kan selecteren en niet bij elke hap een gebalanceerd en homogeen rantsoen binnenkrijgt, krijgen ziekten vrij spel en haalt u niet het rendement uit uw investering. Selectie aan het voerhek wilt u dus voorkomen, maar hoe?

Het is een duizelingwekkend complex geheel van factoren; die onderlinge verhoudingen bij mineralen. Zo heeft een hoog ijzergehalte een negatieve invloed op de beschikbaarheid van selenium. Selenium is belangrijk voor de vruchtbaarheid. Teveel selenium is echter schadelijk. Ook moet de verhouding tussen fosfor en magnesium goed zijn. Dit is tegenwoordig extra belangrijk door de fosfaatbeperking. Dit is nog maar een greep uit de vele voorbeelden.

Hoe zorgt u voor de beste balans in voer voor uw koeien?

Het gevaar van te weinig of te veel mineralen en vitaminen begint al in de voermengwagen. In een eerder artikel kunt u lezen hoe niet alleen mineralentekorten maar ook -overschotten gezondheidsproblemen kunnen geven. Het resultaat: verminderde productie en hogere (dierenarts)kosten. Er is onderzoek gedaan naar hoe het rantsoen het beste gemengd kan worden en ontmenging voorkomen wordt. Daaruit bleek dat mineralen in een vloeibare vorm sneller en beter door het voer gemengd worden dan bijvoorbeeld mineralen in poeder of granulaatvorm. Droge mineralen kunnen gemakkelijk verstuiven of klonteren.

Hoe voorkom je selectie aan het voerhek?

Voor een effectieve en efficiënte bereiding van een homogeen rantsoen zijn vloeibare mineralen en vitaminen ideaal. Die hebben een plakkende werking. Hierdoor is selectie aan het voerhek niet mogelijk. Dit geeft minder restvoer, meer rust in de stal en een betere gezondheid en productie van de koe.

Kiest u voor een standaard oplossing of juist maatwerk

Liquiblend Standaard is een ionische wateroplossing en bevat een uitgekiende oplossing van mineralen, sporenelementen en vitaminen. Daarnaast zijn er de varianten Klauw, Repro en Transitie voor het aanpakken van specifieke behoeften. Alle mengsels zijn verkrijgbaar in 200 of 1000 kilogram.
Ook kan LiquiBlend een product speciaal voor uw bedrijf aanpassen zonder dat de totale balans wordt verstoord. Meer informatie vindt u op www.liquiblend.nl of bel vrijblijvend naar 050-4061254 voor een voedingsadvies op maat.

LiquiBlend is een product van Van Benthem Minerals. Tientallen jaren ervaring met opgeloste mineralen in de agrarische sector heeft geleerd hoe de samenstelling van het product het beste kan worden gemaakt om te voorkomen dat er zouten uitkristalliseren.

 
    09-03-2018 10:57