Kan een koe te veel mineralen krijgen? Dat mineralen, sporenelementen en vitaminen essentieel zijn voor een goede gezondheid en productie van de koe is alom bekend. Volgens onderzoek* voert 94 procent van melkveehouders daarom dagelijks mineralen bij. Toch treden er nog geregeld problemen op, zowel bij melkvee als vleesvee. Waar gaat het mis? 

Het grootste gedeelte van de problemen ontstaat doordat niet alleen tekorten uiteenlopende en serieuze gezondheids- en productieproblemen veroorzaken. Overschotten en scheve onderlinge verhoudingen tussen de mineralen, sporenelementen en vitaminen zijn ook (zeer) schadelijk voor de vertering, weerstand, vruchtbaarheid, klauw- en uiergezondheid. Oftewel, voor de algehele vitaliteit en productie van de koe. 

Overschot mineralen gevaarlijk voor de koe

Er zijn talloze voorbeelden van de schadelijke kanten van overmaat, zoals: 
  • Te veel koper zorgt o.a. voor leverschade door kopervergiftiging. 
  • Ook andere mineralen en sporenelementen zijn giftig bij een overschot, zoals selenium
  • Een teveel aan zink leidt tot diarree, overmatig urineren en verminderde eetlust en tot verworpen en doodgeboren kalveren. 
  • Veel ijzer werkt o.a. averechts op de benutting van selenium en koper. 

Onduidelijkheid benutting mineralenmengsels voor rundvee

Deze voorbeelden geven aan hoe delicaat één en ander in elkaar zit. Het is zonde als je als melkveehouder investeert in een mineralenvoorziening en dit toch niet goed uitpakt. Hoe kan dit? 
  1. De waardes in graskuilen verschillen enorm, afhankelijk van de grondsoort, bemesting, de temperaturen en seizoenen. Zonder ruwvoeranalyse is het onbekend welke mineralen, sporenelementen en vitaminen onder- of oververtegenwoordigd zijn. 
  2. Veel veehouders hikken op tegen de kosten van ruwvoeranalyse en hopen eventuele disbalansen op te lossen met standaard mineralenmengsels. 
  3. Droge mineralen, zoals in poeders en granulaten, worden vaak niet homogeen door het rantsoen te mengen zijn, bijvoorbeeld door klonteren. Door ontmenging in de voerwagen ontstaat al een onjuiste mineralenbalans.
  4. Als koeien gaan selecteren aan het voerhoek, is nog onduidelijker wat de koe binnenkrijgt. 
  5. Droge mineralen en krachtvoer moeten eerst verteerd en opgelost worden voordat ze door het lichaam kunnen worden omgezet. Daarbij treden verliezen op. 

Kortom, het is onduidelijk hoeveel mineralen er in de juiste balans bij de koe aankomt en benut kunnen worden. Dit kan verklaren waarom er binnen één koppel koeien wisselende, individuele mineralenwaardes te zien zijn. 

Maatwerk in mineralen voor koeien

Door uw ruwvoer te analyseren en daarnaast een vloeibaar, op uw bedrijf afgestemd mineralenmengsel te geven, kunt u ervoor zorgen dat uw koeien dagelijks de juiste balans aan mineralen, sporenelementen en vitaminen binnenkrijgen. Eén van de grote voordelen van de vloeibare mineralenmengsels van Liquiblend is dat deze gemakkelijk en homogeen door het rantsoen kunnen worden gemengd. Dit voorkomt ontmenging in de voermengwagen en selectie aan het voerhek

De vloeibare mineralen, sporenelementen en vitaminen in Liquiblend bevinden zich in hun oorspronkelijke, opgeloste ionische vorm en worden daardoor snel en maximaal opgenomen en benut door het lichaam. Omdat Liquiblend pas wordt gemaakt na bestelling, kan de oplossing worden afgestemd op basis van de mineralenwaardes uit ruwvoer-, melktank- of bloedonderzoek. Met dit stukje maatwerk voorkomt u dat uw rundvee last heeft van mineralentekorten of –overschotten. Duur en ingewikkeld hoeft het niet te zijn. Het kan zelfs geld besparen (denk aan dierenartskosten) en geld opleveren, want met betere gezondheid geniet u van meer gemak en een betere productie van uw veestapel.

Welke mineralenbehoeften hebben uw runderen?

Heeft u vragen, bijvoorbeeld over de specifieke behoeftes van uw melk- of rundveebedrijf?
Stel ze vrijblijvend aan voedingsadviseur Jan van Benthem. Neem contact op via de website of bel rechtstreeks op 050-4061254
 
    15-10-2020 12:31