Kobalt (Co, cobalt) is een bijzonder sporenelement voor koeien. Bijzonder omdat kobalt slechts een indirecte functie heeft in het lichaam van de koe, maar wel een zodanige vitale functie dat een koe zonder kobalt zal verzwakken en sterven. Hoe zit dat, hoe werkt het en hoe voorziet u uw koeien dagelijks van de optimale balans aan kobalt?  

Er is maar één plek waar kobalt zijn werk doet, namelijk in de pens van de koe. Daar hebben microbacteriën kobalt nodig voor het aanmaken van bepaalde vitaminen, voornamelijk vitamine B12. Vitamine B12 heet dan ook niet voor niks cobalamine. In optimale werking is vitamine B12 een belangrijke leverancier van energie aan rundvee. Zonder dat zal de gezondheid van uw koeien in een negatieve spiraal belanden. 

Tekort van kobalt en vitamine B12 bij koeien

Door een tekort aan kobalt ontstaat een tekort aan vitamine B12. Het duurt even voordat dit zichtbaar wordt omdat van vitamine B12 enkele maanden voorraad wordt opgeslagen in het lichaam van een volwassen koe. Symptomen die vroeg of laat naar voren komen, zijn verminderde voeropname, slechte vertering, verlaagde weerstand, doffe vacht, kracht- en gewichtsverlies, bloedarmoede en verminderde melkproductie. Omdat deze symptomen ook kunnen ontstaan door andere tekorten, is het lastig om het op het oog specifiek toe te schrijven aan kobalt- of vitamine B12-tekort. Bloedonderzoek is belangrijk omdat bij een blijvend kobalttekort de koe verder zal verzwakken en sterven. Een eventuele overmaat aan kobalt geeft vergelijkbare symptomen. Dan moet het overschot wel aanzienlijk zijn omdat een overschot aan kobalt grotendeels wordt uitgeplast. 


De rol van kobalt bij slepende melkziekte en bij jongvee

Waar een kobalttekort duidelijker aan het licht komt, is als er sprake is van slepende melkziekte (ketose) na het afkalven. Het is raadzaam om in de transitie- en lactatiefase naast calcium, ook extra acht te geven op kobalt.  
Kalveren en opgroeiend jongvee hebben eerder last van een kobalttekort, simpelweg omdat de voorraad aan vitamine B12 kleiner is. Symptomen van een kobalttekort bij jongvee zijn futloosheid, slechte groei en bot- en beenafwijkingen, zoals uitdraaiende benen (koehakkige stand).

Oorzaken van kobalt tekort bij koeien

Een veroorzaker van een kobalttekort is pensverzuring, bijvoorbeeld door te veel krachtvoer. Maar de oorzaak moet voornamelijk gezocht worden in een te lage waarde van kobalt in het rantsoen. Ruwvoeronderzoek kan u hierbij helpen. Vooral ruwvoer van zandgronden is arm aan kobalt maar ook op andere gronden komt een kobalttekort regelmatig voor. Kobalt zal dus altijd moeten worden toegevoegd aan het rantsoen. 

Kobalt als onderdeel van mineralen supplement voor koeien

Hierbij is vooral de onderlinge verhouding met andere mineralen belangrijk. Een tekort of teveel van het ene mineraal kan de werking van het andere mineraal in de weg zitten. Een voorbeeld: calcium kan de benutting van kobalt, koper en selenium belemmeren. Kies daarom altijd voor een compleet supplement zoals Liquiblend waarbij de onderlinge verhoudingen tussen de mineralen, sporenelementen en vitaminen perfect op elkaar zijn afgestemd. 

De supplementen van Liquiblend hebben daarbij als groot voordeel dat de mineralen, sporenelementen en vitaminen in hun oorspronkelijke, vloeibare vorm aanwezig zijn en daardoor sneller en directer hun werk kunnen doen in het lichaam van de koe. Door de hoge opneembaarheid ziet u sneller en meer resultaat en heeft u minder nodig. Daarnaast is Liquiblend gemakkelijk toe te dienen en voorkomt u met de vloeibare supplementen de risico’s van ontmenging in de voermengwagen en aan het voerhek. Maximaal rendement voor minder (on)kosten. 

Wilt u meer weten over de voordelen van Liquiblend? Of heeft u behoefte aan een gratis voeradvies op maakt van voeradviseur Jan van Benthem? Neem contact op via de website of telefonisch op 050-4061254
  ​​​​​​​
    05-03-2021 19:48